Position
Senior DevOps Engineer
Description

Standplaats: Den Haag
Startdatum: 29-03-2021
Duur: 7 maanden
Optie op verlenging: ja, max 4 x 6 maanden
Uren per week: 36
Deadline: 23-02-2021 14.00

Opdracht
De klant realiseert oplossingen die bijdragen aan gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties onderling en met burgers en bedrijven. Hiervoor zoeken we twee (2) senior DevOps engineers met min 7 jaar ontwikkelervaring, die gaan bijdragen aan het realiseren van de visie van de trein Gegevensuitwisseling. De werkzaamheden op dit niveau zijn: e-CF niveau 3

 • Ontwerp van Applicaties: de verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en die van andere om te garanderen dat de applicatie op een correcte manier is geïntegreerd in een complexe omgeving en voldoet aan de behoeften van gebruikers / klanten
 • Applicatie Ontwikkeling: het creatief ontwikkelen van applicaties en het kiezen van de geschikte technische opties; het rekening houden met andere ontwikkelingsactiviteiten; het optimaliseren van applicatieontwikkeling, -beheer en –prestaties door het gebruik van architectuur en het hergebruik van bewezen oplossingen
 • Systeemintegratie: verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van andere in het integratieproces, het naleven van de toepasbare normen en wijzigingsprocedures om de integriteit te bewaren van de gehele functionaliteit en betrouwbaarheid
 • Testen het gebruik maken van specifieke kennis om complexe test programma’s uit te (laten) voeren, het borgen dat test en testresultaten gedocumenteerd zijn om als input te dienen voor proces eigenaren zoals designers, gebruikers of beheerders en verantwoordelijk voor het naleven van test procedures en voor een gedocumenteerd audit trail
 • Systeembouw: het borgen van de interoperabiliteit van systeemcomponenten, het inzetten van zeer uiteenlopende specialistische kennis om een compleet systeem te vervaardigen waarbij rekening gehouden is met de beperkingen die een systeem met zich mee brengt en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant
 • Probleemmanagement: het gebruik maken van specialistische en diepgaande kennis van de ICT-infrastructuur en het probleemmanagementproces om onderbrekingen in de dienstverlening met een minimale impact op te lossen; het vermogen om rationele beslissingen te nemen in een omgeving waar de emoties hoog kunnen oplopen zodat de juiste acties worden ondernomen om de impact op de klantomgeving te minimaliseren; het snel kunnen identificeren van falende componenten en alternatieven voorstellen, zoals repareren, vervangen of herconfigureren.

We vragen je een vertaalslag te maken van huidige situatie naar toekomstige situatie. Samen met de PO en stakeholders kom je tot een realistische Program en Product Backlog. Uiteraard draag je bij aan de realisatie van de Backlog. Je bent in staat om het ontwikkelteam te enthousiasmeren voor jouw visie en draagt bij aan een productieve werksfeer.

Achtergrond opdracht
Binnen de Agile Release Train Gegevensuitwisseling maak je onderdeel uit van een van de teams. Bij afnemers en gebruikers draagt het Platform gegevensuitwisseling bij aan lagere kosten van geautomatiseerd berichtenverkeer. Voor gebruikers leidt dat tot een lagere lastendruk als gevolg van regelgeving. Voor afnemers leidt dat tot lagere exploitatiekosten van de berichtuitwisseling die nodig is voor het uitoefenen van hun primaire taken. Niet financiële resultaten van het Platform gegevensuitwisseling voor afnemers zijn:

 • veilige berichtverwerking;
 • reductie van fouten;
 • hogere kwaliteit van informatie;
 • betrouwbaarheid en garanties. Niet-financiële resultaten voor gebruikers zijn:
 • systeem met hoge beschikbaarheid;
 • eenduidige techniek;
 • snelle berichtverwerking maakt snelle eigen bedrijfsprocessen mogelijk;
 • zekerheid over voldoen aan verplichtingen;
 • veilige toegang tot overheidsgegevens

Eisen

 • Master Bedrijfskundige Informatica
 • Minimaal WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 7 jaar gedegen kennis van Extensible Markup Language (XML), WUS, FTP, ebMS, Rest API's Gebruik van Java
 • Minimaal 7 jaar kennis van Micro services architectuur Open source middleware zoals Kafka
 • Minimaal 7 jaar gedegen kennis van ontwikkeling op een cloudplatform. Ruime ervaring met Kubernetes, monitoring tooling, provisioning tooling, sourcecode reponsitories en testframeworks

Competenties

 • Plannen en organiseren Methodisch, systematisch en jouw werkwijze en overwegingen zijn navolgbaar en verifieerbaar
 • Samenwerken in een complex stakeholdersveld.
 • Je bent in staat om zelfstandig te schakelen met andere kennishouders.

Wensen

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Ervaring met het werken op basis van de agile/scrum methodiek
 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.
 • Ervaring met Jira en Confluence
 • Organisatiesensitief
Start date
2021-03-29
Duration
7 mnd
Location
Den Haag, Zuid Holland, NL
Date posted
18 February 2021
Close modal window

Position: Senior DevOps Engineer

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!