Position
Service Delivery Manager
Description

Je bent als Servicemanager op tactisch niveau het aanspreekpunt voor de klanten ten aanzien van dienstverlening op het gebied van gemeentelijke applicatiedienstverlening.
Je gaat aan de slag bij de afdeling dienstverlening. Daarmee is er nog geen gespreid bed waarin alle processen en werkwijze zijn vormgegeven. Je hebt daarmee een belangrijke rol om de afdeling verder te helpen vormgeven.

Werkzaamheden

  • Je onderhoudt actief een relatie met de klanten en je streeft hierbij naar maximale klanttevredenheid;
  • Waar nodig ben je aanspreekpunt voor escalatie;
  • Je stuurt op tactisch niveau de leveranciers aan. Hierbij analyseer je de prestaties van de leveranciers, signaleer je knelpunten en stuur je op voorstellen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Je stuurt de leveranciers aan op verstrekte opdrachten;
  • Je helpt bij het opstellen van een visie op de doorontwikkeling van de applicatiedienstverlening. Dit doe je op basis van beleid, vragen uit de stad en technische roadmaps van leverancier.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Bij de inrichting van regie gaat de afdeling ICT ervanuit dat de leveranciers zelf voor hun eigen diensten de operationele regierol (service integratie) uitvoeren, ook als hier meerdere leveranciers voor moeten samenwerken. De regieafdeling voert regie op tactisch niveau en vanuit een functionele vraag van de klanten. In dit spel speelt de Servicemanager Regie een cruciale rol.

Wij zoeken iemand die aan de volgende punten kan voldoen.

  • HBO opleiding richting bedrijfskunde
  • Kennis van gemeentelijke applicatiedienstverlening
  • Kennis en ervaring in het opstellen van productroadmaps, LCM plannen en rapportages over de dienstverlening
  • Kennis en ervaring met het onder architectuur samenbrengen van de klantvraag en de diensten van de ICT leveranciers.
Start date
2021-03-15
Duration
12 mnd +
Location
Amsterdam, Noord Holland, NL
Date posted
19 February 2021
Valid through
26 February 2021
Close modal window

Position: Service Delivery Manager

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!